Laster Arrangementer

Driftsforum: Fang Energityven og Enøk - Fullført.

Steder
Oslo – Schweigaards gate 34e, 5 etg ved siden av kantinen
Dato & tid

  • 24. september 2019 kl. 12:00 – 15:00

Kontinuerlig energieffektivisering er nødvendig for å nå våre klimamål. Det er dere som drifter og kjenner byggene som kan identifisere tiltakene. Vi ser på investeringsbehov og besparelser for de vanligste tiltakene. Lær tommelfingerreglene som gjør at du slipper rådgivere til arbeidet. Vi setter også søkelyset på Fang Energityven som konsept og arbeidsmetodikken denne tilnærmingen krever.

Påmelding og mer info: Send epost til Kjell Petter Småge.

Om driftsforum

Et forum for eiendomsselskapenes og eiendomsforvalternes driftere, driftsledere, eiendomssjefer, teknisk fagansvarlige og driftsdirektører – altså alle som arbeider med å optimalisere drift. Her deles praktiske erfaringer fra hverdagens driftsoppgaver og driftspersonell får faglig påfyll om hvordan de kan drifte bygg mest mulig bærekraftig. Tema blir i stor grad bestemt i felles «workshop» i første møte hvert år, eller hentes fra kursmodulene i e-læringskurset «Grøn eiendomsdrift».

Forumet møtes en gang i måneden, med unntak av sommerferie og måneden vi arrangerer driftskonferanse. Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsvirksomheter og utviklere».

Kontaktperson: Kjell Petter Småge

Andre kurs