Laster Arrangementer

Driftsforum – Krav til luftmengder i krisetider - Fullført.

Målgruppe: Forumet er forbeholdt medlemmer av Grønn byggallianse i kategorien «Eiendomsvirksomheter og utviklere».
Format: Både fysisk og digitalt. Skriv “Stream” i kommentarfeltet om du ønsker å delta digitalt.

Det er energikrise i Norge og Europa, og for hver kWh vi kan redusere energibruken i våre bygg kan vi avhjelpe på situasjonen. Dette kommer også våre brukere/leietakere til gode økonomisk.
Samtidig er det viktig å sørge for et godt inneklima slik at vi ikke «sparer oss til fant».

Se agenda for forumet lenger ned.

Ut fra et inneklimaperspektiv, er det da riktig å redusere innetemperatur til 19 °C i driftstiden, eller er det andre tiltak vi må gjennomføre først? Er det kanskje mer å hente på aktiv styring av ventilasjonsmengder? Hva er minimumskravene i forhold til lovverket og hva sier forskningen når det gjelder sammenhengen mellom luftmengder og opplevelsen av godt inneklima?

Vi har bedt Seniorforsker i SINTEF Community Sverre B. Holøs komme med ekspertkunnskap på dette området.
Det er satt av tid til noen spørsmål til Sverre.

Etter at vi har fått kartlagt hvilken strategi vi bør velge går vi over til den mer praktiske tilnærmingen på hvordan dette bør løses. Her har det enkelte bygg forskjellig utgangspunkt, men generelt kan vi dele inn i:
– Bygg med høy grad av automatisering og SD-anlegg (VAV, romkontroll osv)
– Bygg med SD-anlegg på sentrale tekniske anlegg (CAV og manuell temperaturstyring lokalt)
– Bygg uten SD-anlegg, Lokal automatikk på tekniske anlegg (CAV og manuell temperaturstyring lokalt)

Seniorrådgiver i Evotek Eirik Bjørnstad innleder med et dypdykk i hvordan Höegh Eiendom har brukt PropTech i ett av sine bygg og hvilke resultater dette har gitt.
Her går vi litt lenger ned i detaljene enn på Jennifer Lamson sitt innlegg på driftskonferansen. Eirik vil også si litt om hvordan dette kan løses med de forskjellige utgangspunkt og i forhold til Inneklimaekspertens erfaringer.

Avslutning ved Grønn Byggallianse v/ Kjell Petter Småge og Dag Jonny Martinsen.

Agenda:

11:30 – 11:40 Velkommen v/Grønn Byggallianse
11:40 – 12:10 Krav til luftmengder i krisetider v/ Seniorforsker i SINTEF Community Sverre B. Holøs
12:10 – 12:20 Spørsmål
12:20 – 12:50 Praktiske tilnærmingen på hvordan dette bør løses v/ Seniorrådgiver i Evotek Eirik Bjørnstad
12:50 – 13:00 Spørsmål
13:00 – 13:15 Avslutning v/Grønn Byggallianse

Praktisk informasjon:
Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsvirksomheter og utviklere». Forumsmøtet blir avholdt fysisk, men det er mulig å delta digitalt. Skriv “Stream” i kommentarfeltet om du ønsker å delta digitalt.

Det er viktig for oss å høre om medlemmenes erfaringer. Hensikten med forumsmøtene er også at dere kan lære og inspireres av hverandre. Vi oppfordrer derfor til fysisk deltagelse.

Driftsforumet er en møteplass for inspirasjon og deling av driftserfaring, med faglig innlegg og mulighet for diskusjon. Dette er et forum for de som drifter byggene til eiendomsselskapene og målgruppen inkluderer teknisk driftspersonell, tekniske ansvarlige, driftsdirektører og eiendomssjefer. Agenda varierer fra gang til gang, men den røde tråden er hvordan en kan oppnå grønn eiendomsdrift. Forumet møtes ca. 4 ganger per år.

Dato & tid

Oslo
13. desember 11:30 – 13:15

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Oslo – . Tollbugata 8, 0152 Oslo (Spaces Kvadraturen)