Laster Arrangementer

Digitalt ITB Brukerforum - Fullført.

Integra og Grønn Byggallianse inviterer til Digitalt ITB Brukerforum 17. mars.

Bygninger har en viktig rolle i den grønne omstillingen, ikke minst gjelder det eksisterende bygninger. Men hvordan understøtter dagens FDV-system en god bygningsdrift, og hvordan vi utnytter SD-anleggene? Hva ønsker byggeiere og -driftere for fremtiden?

For å få en status på disse temaene har vi invitert Lillestrøm kommune ved Roger Pettersen, KLP- Eiendom ved Bjarte Bratten, samt Grønn Byggallianse ved Sigri Heen som alle har gode innspill til vår problemstilling.

Påmelding via Integra sine sider her.

Program

Velkommen
ved Grønn Byggallianse og Integra

KLP- Eiendom jobber systematisk med FDV, men hva er status og utfordringer knyttet dagens systemer? Hva bør vi kunne forvente i 2021, og hvilke behov for endringer ser vi i dag?
Bjarte Bratten, KLP- Eiendom

Hvordan kan FDV gjøre SD- anlegget bedre?
Roger Pettersen, Lillestrøm kommune

BREEAM-NOR manualen revideres, hva er de viktigste endringene for FDV og drift?
Sigri Heen, Grønn Byggallianse

Kort fra Grønn Byggallianse og Integra

Dato & tid

Online
17. mars 09:00 – 10:30

Steder
Online – . Online

Andre kurs