Laster Arrangementer

Del&Lær med FutureBuilt: Lavutslippsmaterialer - Fullført.

FutureBuilt og Grønn Byggallianse inviterer til DEL&LÆR om lavutslippsmaterialer, der vi følger opp tematikken fra seminaret Hay & Clay i 2022. Hør om erfaringer fra forbildeprosjekter i FutureBuilt og andre eksempler fra både inn- og utland. Etter seminaret inviterer vi til speed-date, der deltakerne får snakke direkte med innledere og tilbydere av lavutslippsmaterialer.

Mange av de vanligste byggematerialene våre er basert på knappe råvareressurser. For noen råvarer er situasjonen så prekær at det i dag finnes større materialforekomster på avfallsdeponi enn det gjør i naturen. Mange av byggematerialene våre står også for en enorm klimabelastning under produksjon, i tillegg til store naturødeleggelser. Det er altså på tide å revurdere materialpaletten vår og ta en nærmere kikk på det som ofte har blitt kalt «alternative materialer».

Det graves og sprenges over hele landet. Masser fra bygge- og infrastrukturprosjekter deponeres i kolossale mengder og behandles nærmest som avfall. Vi vil se nærmere på hvordan vi kan bruke disse ressursene som byggematerialer, det være seg i form av naturstein, jord eller leire. Kan vi bruke noen av massene helt lokalt i byggeprosjekter, eller kan de bearbeides industrielt til byggevarer?

Vi vil også se nærmere på byggematerialer basert på ettårige biogene materialer, altså planter som kan høstes etter én enkelt vekstsesong. Dette er et samlebegrep som ofte brukes om overskuddsprodukter fra jordbruket som halm, lin og hamp, men det kan like gjerne være naturmaterialer av tang eller takrør. Felles for disse materialene er at de har kort omløpstid og samtidig evnen til å fange CO2 som vi i sin tur kan lagre i byggene våre.

For fullstendig program se FutureBuilt sine nettsider.

Praktisk informasjon:

Arrangementet er gratis og åpent for alle – også speed daten. Påmelding er nødvendig både for deg som deltar digitalt og fysisk. Digital deltagelse er fra kl. 08.30-10.50. Speed daten strømmes ikke. Påmelding er fra FutureBuilt sine nettsider.

Dato & tid

Oslo
11. oktober 08:30 – 12:00

Foto: Sundby skole. Henning Larsen/Rasmus Hjortshøj
Steder
Oslo – Pilestredet 24. Trekanten