Laster Arrangementer

BREEAM-NOR prosjektlederkurs - Fullført.

Dette er kurset for deg som skal jobbe med BREEAM-NOR eller lede et BREEAM-NOR-prosjekt. Kurset gjør deltakerne rustet til å sikre et forutsigbart og transparent prosessforløp for BREEAM-NOR-prosjekt, der alle aktører kan spille på lag og miljøkvaliteter er dokumentert.

Kurset passer for alle som ønsker kunnskap om god prosjektstyring av BREEAM-NOR-prosjekter og slik legge til rette for kvalitet og effektiv prosjektgjennomføring. Dette inkluderer rådgivere og arkitekter i tillegg til prosjektledere og prosjekteringsledere.

Veilederen «Slik lykkes du bedre med ditt BREEAM-prosjekt» danner det faglige grunnlaget for kurset, og vi følger strukturen for denne veilederen i kurset. Det forutsettes at kursdeltakerne har gjort seg kjent med veilederen og har gjennomført enten BREEAM-NOR innføringskurs eller halvdagskurset “BREEAM-NOR for nybegynnere”.

Dato & tid

Spaces Tullinløkka
30. november 09:00 – 15:30

Priser

5200,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
6900,- for ikke-medlemmer

Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding. Grønn Byggallianse kan endre dato eller avlyse kurset senest 1 uke før kurs.

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Spaces Tullinløkka – Kristian Augusts gate 13. Helsinki