Laster Arrangementer

BREEAM-NOR Materialkurs - Fullført.

Materialer i BREEAM-NOR

Miljøvennlig materialvalg – krav i BREEAM-NOR.

NB! Kurset er utsatt fra 10.5. til 9.6.

Riktige material- og produktvalg er sentralt for byggets miljøkvaliteter. Det påvirker klimagassutslipp, ressursbruk, innhold av miljøgifter og inneklima og betydningen vil reflekteres enda tydeligere i ny BREEAM-NOR-manual. Materialkravene i BREEAM oppleves som utfordrende av mange. I dette kurset går vi gjennom kravene, både hvilke valg som må tas gjennom prosjekteringsprosessen og hvordan valgene må dokumenteres. Vi gjennomgår nyttige verktøy som kan hjelpe deg og vi snakker om hva du kan forvente av endringer i ny BREEAM manual. Kurset passer både for byggherrer, prosjekterende, entreprenører, leverandører og byggevareprodusenter.

Dato & tid

Zoom
9. juni 09:00 – 12:00

Priser

2700,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
4000,- for ikke-medlemmer

Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Zoom – . Digitalt klasserom

Andre kurs