Laster Arrangementer

BREEAM Communities innføringskurs - Fullført.

BREEAM Communities: Systematikk i bærekraftig områdeutvikling

Lurer du på hvordan du kan benytte BREEAM Communities som et verktøy for å systematisere arbeidet med å fremme bærekraft i en områdeutvikling. Da er dette kurset for deg.

Norsk planprosess har mange intensjoner om bærekraft. En utfordring er mangel på metoder og verktøy som kan sikre at intensjoner og ambisjoner ivaretas gjennom planprosessen og helt til det ferdige området. BREEAM Communities er et verktøy som kan gi offentlige og private utbyggere en systematikk som sikrer slike kvaliteter gjennom prosessen – fra ide – til plan og gjennomføring. Det er særlig bruken av BREEAM Communities som prosessverktøy som trekkes frem som et av verktøyets sterke sider for å ivareta bærekraft i område- og detaljplaner for større prosjekter. Nå foreligger også en veileder som knytter verktøyet til norsk planprosess. Det gjør det enklere å ta i bruk BREEAM Communities i Norge.

Kurset vil gi en overordnet innføring i rammeverket og dets oppbygning, samt informasjon om aktuelle prosesser og tilnærminger ved bruk i Norge. Målet for kurset er at du som deltager skal sitte igjen med en ”kokebok” som beskriver hvordan jobbe med bærekraftbegrepet i områdeutvikling,  forståelse for når og hvordan gjennomføre et prosjekt i henhold til BREEAM Communities og innsikt i hvilke effekter dette kan gi i planprosessen.

Agenda

I dette introduksjonskurset vil vi fokusere på følgende:

  • Hva er BREEAM Communities?
  • Overordnet innføring i rammeverket
  • BREEAM Communities i Norge
  • Status for norske tilpasninger
  • BREEAM Communities og norsk planprosess
  • Hvordan gå frem ved bruk av BREEAM Communities?
  • Hvem kan bruke BREEAM Communities og når er det egnet?
  • Eksempler fra BREEAM Communities-prosjekter
Målgruppe

Kurset vil gi deg som utvikler, planlegger, arkitekt eller prosessleder innen privat og offentlig sektor og som jobber med planlegging av større områder en forståelse for når og hvordan man kan gjennomføre et prosjekt og benytte BREEAM Communities som rammeverket, og hvilke effekter dette kan gi i planprosessen.

Dato & tid

Oslo
1. desember 09:00 – 16:00

Priser

4500,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
6500,- for ikke-medlemmer

Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Oslo – Grev Wedels plass 7. Christiania Qvartalet Møtesenter