Laster Arrangementer

Bidra til å få økt fokus på bærekraft i TEK-20 - Fullført.

Innspillsmøte om TEK-20 13. august: Bidra til å få økt fokus på bærekraft i TEK-20

Vi inviterer til høringsmøte for Grønn Byggallianses innspill til TEK-20, onsdag 12. juni kl. 08:30-10:00 i Storsalen i Schweigaardsgate 34C. 

Arbeidet med ny byggteknisk forskrift 2020 er i full gang. Grønn Byggallianse ønsker å gi konkrete innspill til myndighetene om hvordan vi kan øke fokus på bærekraft i forskriften.

Vi inviterer medlemmer i Grønn Byggallianses medlemmer til følgende to trinns-prosess:

  • Vi tar imot skriftlige innspill innen 31. mai. Mer informasjon om hva og hvordan kommer.
  • Vi utarbeider et foreløpig innspill fra Grønn Byggallianse til Direktoratet for byggkvalitet i begynnelsen av juni.
  • Vi inviterer medlemmer til et høringsmøte for innspillet 12. juni kl. 08:30-10:00 i Scwheigaardsgate 34C. Hold datoen!
  • Vi sender over endelig innspill til Direktoratet for byggkvalitet etter høringsmøtet.

Meld deg på via mail til post@byggalliansen.no.

Andre kurs