Laster Arrangementer

Studietur til Trondheim - Fullført.

Studietur for medlemmer 10.-11. september: Trondheim

Grønn Byggallianse inviterer til studietur til Trondheim, der flere banebrytende prosjekter ferdigstilles denne våren.

I Trondheim skal vi besøke Powerhouse Brattørkaia og BK16, Scandic Lerkendal, Lysgården og Moholt 50|50 . Der skal vi finne ut hvordan prosjektene har gått og hvilke eventuelle utfordringer de ser for seg å møte på i tiden fremover.

Vi gleder oss til å utforske noen av de smarteste byggene vi har!

Program

Her kan du laste ned detaljert program for studietur til Trondheim.

Nord-Europas mest moderne kontorbygg

Lysgården vil bli Nord-Europas mest moderne kontorbygg. Som navnet tilsier, er lyset byggets bærende element, og bygget er konstruert slik at dagslyset benyttes optimalt. Bygget har solskjermingsløsningene fra Microshade, som vi besøkte på vår studietur sist høst. Takket være banebrytende teknologi vil bygget kunne styres og tilpasse seg etter prognoser og erfaringer under drift.

Du kan se en introduksjonsvideo av Lysgården her.

Norges største nybygde plusshus

Powerhouse Brattørkaia er Norges største nybygde plusshus, og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som blir brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget. For å oppnå dette er alt konstruert med tanke på lavt energibruk i drift. I tillegg vil bygget oppnå klassifiseringen BREEAM Outstanding.

I verdensklasse på energieffektivitet

Vil vi vil bo på Scandic Lerkendal, som er ett av verdens mest energieffektive hoteller. Der vil vi få en omvisning og presentasjon av erfaringer siden åpningen. Det er ikke alltid like enkelt å prøve å bruke minst mulig energi når kundene krever en hel annen komfort enn bygget ble planlagt for.

De høyeste massivtrebyggene i Norden

Moholt 50|50 stod ferdig i 2017 og prosjektet har oppnådd miljømålene som ble satt i samarbeid med Framtidens bygg, der det mest sentrale var minst 50% reduksjon av CO2-utslippet i forhold til et TEK10-referansebygg.

Alle bygg er oppført med massivtre som bæresystem, og med sine 9 etasjer vil studentboligtårnene på Moholt være de høyeste massivtrebyggene i Norden. Termisk energi leveres til prosjektet gjennom et geovarmeanlegg, og det har vært fokus på fremtidsrettet teknologi, materialer og arkitektur.

Påmelding, priser og praktisk informasjon

Studieturen er kun for medlemmer i Grønn Byggallianse.

Pris: Kr. 9000,-. Dette inkluderer reise, overnatting og alle måltider.

Deltakere som kommer fra Trondheim og kun deltar på middag (ikke reise og overnatting) betaler kr. 3500,- pers.

Vi tilbyr mulighet for en god reise på nattoget til Trondheim, men det er åpent for å fly for dere som foretrekker dette.

Erfaring fra tidligere år har lært oss at flere ønsker å tilpasse reisen. Vi har derfor lagt til rette for at du booker det som passer best for deg ved påmelding til studieturen.

Begrenset antall plasser. Send en mail til post@byggalliansen.no for å melde din interesse for å delta. Nevn gjerne hvordan du vil reise til og fra Trondheim.

Eiendomsbesittere blir prioritert dersom interessen er større enn antall plasser ledig.

Illustrasjon: Lysgården i Trondheim.

Andre kurs