Laster Arrangementer

Materialforum: Hvordan oppnå redusert klimafotavtrykk fra betong? - Fullført.

Steder
Oslo – Greenhouse Oslo, Schweigaardsgate 34c
Dato & tid

  • 29. november 2019 kl. 08:30 – 11:30

Materialforum: Hvordan oppnå redusert klimafotavtrykk fra betong?

Produksjon av tradisjonell betong står som kjent for nær 8 prosent av verdens klimagassutslipp. Mange byggeiere etterspør nå en betong med lavere klimafotavtrykk og produsentene er klare for å levere.

Hvordan bør byggeiere, rådgivere og entreprenører bestille for at betongindustrien skal levere den mest karboneffektive betongen? Hvor ambisiøse krav kan man stille og hva koster det å få det beste industrien kan prestere?

Sammen med forskningssenteret ZEN, FutureBuilt , Statsbygg, Norcem og Byggevareindustriens forening inviterer vi til en diskusjon om dette på vårt neste materialforum. Forumet er åpent for medlemmer på tvers av verdikjeden.

Program

8:30 Kaffe og mingling
8.55 Velkommen ved initiativtakerne
9.00 Hva er et grønt bygg og hvordan kan betongbransjen bidra til grønnere bygging? v/Katharina Th. Bramslev, Grønn Byggallianse
9.25 Betongbransjens arbeid for redusert klimafotavtrykk v/Kjell Skjeggerud, Norcem
9.50 Strategier og forretningsmodeller for redusert klimafotavtrykk v/Ann Kristin Kvellheim, SINTEF og ZEN
10.10 Intro til gruppediskusjon
10.20 Gruppediskusjon
11.20 Oppsummering og avslutning
11:30 Slutt
Vel møtt!

Påmelding: Send epost til John Henry Schieldrop. Frist for påmelding er 26.11 av hensyn til servering.

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Kontaktperson: John Henry Schieldrop

Andre kurs