Laster Arrangementer

Grønt ekspertforum - Fullført.

Grønt ekspertforum 18. juni: Kreativ ombruk av eksisterende bygg

Vi inviterer til Grønt ekspertforum tirsdag 18. juni, kl. 08:30-11:00, i Greenhouse Oslo, Schweigaardsgate 34C.

Dette forumet er åpent for eiendomsselskaper som er medlem i Grønn Byggallianse.

Kreativ ombruk av eksisterende bygg

Eksisterende bygg er en gullgruve for fremtiden. For de som ønsker å være en spydspiss på bærekraft er det på høytid å ta en grundig kikk på rehabilitering fremfor nybygg. Det betyr sirkulærøkonomi på høyt nivå og reduserte klimagassutslipp. Det finnes mange myter når det kommer til rehabilitering av bygg.

På dette forumsmøtet vil vi få presentert noen spennende prosjekteksempeler og vi vil gå gjennom en del vanlige barrierer og legge opp til en diskusjon av disse.

Grønn Byggallianse vil gi ut veilederen «Tenk deg om før du river» i august, og vil bruke anledningen til å få tilbakemelding på vårt utkast så langt.

Program

8:30 Velkommen – Hva skjer for tiden – status på bærekraftig bygging generelt og hos Grønn Byggallianse spesielt.

8:45 Rehabilitering av den amerikanske ambassaden – en tidligere godt skjult perle.
Siv-ing. Arne Førland-Larsen, Link Arkitektur, er rådgiver på rehab.-prosjektet og presenterer spennende løsninger herfra, med særlig vekt på ventilasjonsløsningene.

9:15 Hvordan kan vernede bygg møte dagens lovkrav og brukerkrav?
Forsvarsbygg er Norges største eier av vernede bygninger, og Felix Nyberg, leder for Forsvarsbyggs faggruppe på kulturminner, vil
fortelle om deres erfaringer og utfordringer med ny bruk av vernede bygg, særlig knyttet til lovkrav. Felix vil også fortelle litt om materialgjenvinning i et historisk perspektiv: mange av våre eksisterende bygninger er faktisk planlagt for materialgjenvinning. Her kan det være mye lærdom å inspireres av.

9:45 Pause

10:00 «Tenk deg om før du river» – en presentasjon av utkast til en veileder fra Grønn Byggallianse med vanlige barrierer og muligheter for ombruk av bygg.

10:20 Diskusjon og erfaringsutveksling blant deltakerne

11:00 Slutt

Møtet er i Schweigaardsgate 34C, møterom Høna i 3. etasje.

Hvis du ikke allerede er påmeldt, ber vi deg om å melde deg på til post@bygglliansen.no innen 17. juni av hensyn til servering.

Om Grønt eksperforum

Grønt ekspertforum et forum for miljøansvarlige hos eiendomsselskapene som er medlem av Grønn Byggallianse. I utgangspunktet møter en representant pr. organisasjon til Grønt ekspertforum. Grønt Ekspertforum møtes fire ganger i året. Hensikten med møtet er å hente kunnskap og inspirasjon og å dele erfaringer byggeiere imellom.

Andre kurs