Laster Arrangementer

Årsmøte og webinar om grønn finans - Fullført.

Velkommen til årsmøte i Grønn Byggallianse og viktig nytt om grønn finansiering.

En revolusjon er på gang innen grønn finansering. Banker anser nå brune bygg som for stor risiko å investere i, og følger opp med å etterspørre tydelige bærekraftambisjoner for eiendom. Olav T. Løvstad fra DNB og Agathe Schjetlein fra Finans Norge gir oss viktige nyheter som vil ha store konsekvenser for alle våre medlemmer framover.

Vi vokser i rekordfart! Mange ønsker å være del av vår grønne hub, for å både påvirke og følge med på de raske grønne endringene som nå skjer. På årsmøtet kan medlemmer påvirke Grønn Byggallianse, og bli oppdatert både på nye rammebetingelser, ny BREEAM-manual og nytt om organisasjonen.

 

Program

Innledning: Et samfunn i endring.
Refleksjoner rundt den raske grønne utviklingen og konsekvenser for enkeltaktører i vår sektor.
Ved daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Formelt årsmøte

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av to representanter som skal skrive og undertegne protokollen sammen med møteleder
 4. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning
 5. Gjennomgang av medlemsundersøkelse 2021
 6. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap for 2020, samt revisjonsberetning
 7. Gjennomgang og godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2021 – Fra ord til handling
 8. Fastsettelse av kontingent
 9. Valg av kontrollkomité
 10. Valg av styre og valgkomite. Innspill til styresammensetning sendes til valgkomiteens leder erlend.simonsen@dnb.no så snart som mulig.
 11. Valg av revisor
 12. Innkomne forslag. Forslag til saker for diskusjon sendes til post@byggalliansen.no innen 19. mars

 

Fagtema: Grønn Finans

 • #GrønnEiendom. Hvordan vil DNB følge opp sine ambisjoner for bærekraft i eiendom?
  Ved Olav T. Løvstad, Head of Real Estate & Construction i DNB
 • Revolusjon på gang innen bærekraftig finansiering
  Bærekraftdirektør i Finans Norge Agathe Schjetlein deler tanker om hvordan alle forretningsmodeller må bli sterkt påvirket av overgangen til et lavutslippssamfunn.

 

Praktisk informasjon

Årsmøtet er kun for medlemmer i Grønn Byggallianse.

Meld deg på på denne siden innen 13. april.

Saksdokumenter sendes medlemmer ved adm.dir. og hovedkontakt senest 14 dager før møtet, altså 6. april.

Møtet avholdes digitalt. Alle påmeldte mottar påloggingsinformasjon på e-post.

Medlemmer kan stille med flere representanter i årsmøtet, men kun en person kan stemme per organisasjon, og det må avtales internt på forhånd hvem som stemmer på vegne av medlemmet.

Hvert medlem har stemmevekt basert på årskontingent og ikke antall deltakere på møtet. Oversikt over hver enkeltes stemmevekt blir klargjort i saksdokumentene.

Se vedtektene for mer informasjon.

Dato & tid

Digitalt møte
20. april 14:00 – 16:00

Steder
Digitalt møte – . Zoom

Andre kurs