Laster Arrangementer

Årsmøte i Grønn Byggallianse - Fullført.

Vi inviterer herved til årsmøte i Grønn Byggallianse torsdag 7. april kl. 14-15 og håper så mange som mulig av våre medlemmer vil delta digitalt via Zoom.

Årsmøtet er kun for medlemmer av Grønn Byggallianse, og krever påmelding.

Program

14:00-14:00 Formelt årsmøte
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av to representanter som skal skrive og undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Gjennomgang og godkjenning av årsrapport 2021
5. Gjennomgang av medlemsundersøkelse 2022
6. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap for 2021, samt revisjonsberetning
7. Gjennomgang og godkjenning av strategi 2022-25, handlingsplan og budsjett for 2022
8. Fastsettelse av kontingent for 2023
9. Valg av kontrollkomité
10. Valg av styre og valgkomite.
11. Valg av revisor
12. Innkomne forslag.

Etter at årsmøtet er avsluttet klokken 15:00, vil vi avslutte møtet i Zoom. Alle som ønsker kan bli med videre på vårt lanseringsarrangement av BREEAM-NOR v6.0. Dette vil streames direkte og er åpent for alle. Krever egen påmelding.

Dato & tid

Online
7. april 14:00 – 15:00

Steder
Online – . Zoom