Bli med og fang energityven

Hver høst fanger vi energityver og i 2022 går startskuddet for kampanjen 12. oktober. Fang energityver i dine egne bygg og send resultatet til oss innen 21. oktober.

Lys-, varme- og ventilasjonsanlegg i bygninger og parkeringsarealer som ikke slår seg av. Pumper, reklameskilt og PC-skjermer som står på. Dette er bare noen av energityvene som stjeler kilowatt-timer etter at dørene til kontorlokalet er låst og de ansatte har tatt kvelden.

Ved å finne energityver i dine bygninger kan du sette i gang enkle og virkningsfulle tiltak, som også gir læring for de ansatte. Disse tiltakene koster lite eller ingenting og gir gode resultater – både for miljøet og for bunnlinja.

Ønsker du å få melde deg på kampanjen? – Send en mail til dagjonny.martinsen@dev.byggalliansen.inbusinessclients.no

Fang energityven er en kampanje der 12. oktober er kampanjedato i 2022. Nattevandringen kan allikevel skje andre ganger på året, men vi anbefaler at det skjer på høst/vinter mens det er mørkt ute så energityvene blir lettere å oppdage.

Meld deg på arrangementet til høyre på siden så tar vi kontakt med mer info om kampanjen når det nærmer seg.

Frist for å sende inn resultater er 21. oktober 2022 for å bli regnet med for kampanjen i 2022.

Resultatene sender dere inn via skjema til høyre på denne siden.

Vi har laget en inspirasjonsmodul for å forberede deg på jakten!

Klikk her for å gå gjennom.

Fang Energityven er først og fremst for deg som har den daglige omsorgen for bygningene. Likevel kan resten av driftsorganisasjonen, service-partnere og representanter fra brukerne av bygningen med fordel være med.

Å delta i kampanjen kan øke kunnskapen og motivasjonen til å drifte bygningene miljøvennlig og økonomisk.

Hadde alle medlemmer i Grønn Byggallianse fanget energityver kunne de spart 330 millioner kroner per år!*

*Tallet er basert på gjennomsnittlig energireduksjon  tidligere år på ca. 7 kWh/m² år. Hadde alle  medlemmer i Grønn Byggallianse gjennomført tiltakene i sine bygg, ville det gitt et energireduksjonspotensiale på 330 GWh. Med en energipris på 1 kr/kWh (inkl. mva.) er dette en kostnadsreduksjon på 330 millioner kroner per år.
Kjell Petter Småge, rådgiver i Grønn Byggallianse.

Sjefingeniør, Statsbygg

Å sjekke bygg og tekniske anlegg på kveldstid når bygget er satt i «nattmodus» gir en helt annen oversikt. Du fanger lett opp feil i driften og en får nye ideer.