Laster Arrangementer

Frokostwebinar med FutureBuilt: Ekstremlavkarbonbetong – på en byggeplass nær deg? - Fullført.

Årlig global betongbruk tilsvarer et fjell på en kvadratkilometer i omkrets og med høyde som Mount Everest. Det blir det klimagassutslipp av. Mer enn hele flyindustrien – før korona. Vi trenger radikale løsninger. Og «lavkarbonbetong ekstrem» er en av dem.

Materialbruk står igjen som den store kilden til klimagassutslipp fra byggeprosjekter, etter hvert som vi får kontroll på energibruk og byggeplassutslipp. For å komme i mål må vi både bygge mindre nytt, bygge sirkulært og bygge mer med lavutslippsmaterialer.

FutureBuilt fikk i 2017 midler fra Miljødirektoratet for å teste ut innovative og nye løsninger for «nullutslippsbetong». Så langt har vi ikke kommet ennå. Selv om Norcem lenge har hatt planer om å levere slik betong fra 2030.

Men det haster å komme i gang. Og mens vi venter på nullutslippsbetongen har vi gått løs på ekstremvarianten. På dette frokostwebinaret presenterer vi erfaringer, resultater og løsninger med bruk av «slaggbetong» i utvalgte FutureBuilt prosjekter – betong med halverte utslipp sammenlignet med «normal lavkarbonbetong klasse B».

Vi tar også fram glasskula og ser på andre alternativer. Som hybridbetong og betong basert på leire. Og nå sier ryktene at det kanskje også blir mer enn «bare planer» hos Norcem i Brevik?

Frokostmøtet arrangeres i samarbeid mellom FutureBuilt, FME ZEN og Grønn Byggallianse.

Program

Velkommen
Stein Stoknes, faglig leder FutureBuilt

Betong- et klimaperspektiv
Christofer Skaar, seniorforsker SINTEF Community/FME ZEN

Erfaringer med ekstremlavkarbongbetong i FutureBuilt-piloter

Ruseløkka skole og Oksenøya senter ved Nils Ivar Nilsen, miljøleder i Veidekke bygg, og Karl Christian Martinsen, Veidekke
Klimahuset ved NN (navn kommer)

Slaggbetong – et leverandørperspektiv
Lars Busterud, Schwenk

Hva kommer nå?

Fremtidens betong – et forskerperspektiv
Harald Justnes, NTNU

Hybridbetong – et utbygger/entreprenørperspektiv
Sverre Smedplass, professor II NTNU og sjefsrådgiver Skanska

FutureCem – et forretningsperspektiv
Berit Gudding Petersen, teknologileder Unicon AS

Nullutslippsbetong
Per Brevik, direktør for alternativ brensel og bærekraft, Norcem

Spørsmål og dialog

Slutt

Praktisk informasjon

Digital gjennomføring: Dette frokostmøtet gjennomføres som et webinar. Et par dager før frokostmøtet vil vi sende deg all informasjon du trenger å vite for å kunne delta.

Påmelding: Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Påmelding på FutureBuilt sine nettsider.

Forsidebilde: Tove Lauluten

Dato & tid

Hjemme hos deg
2. november 08:30 – 11:00

Steder
Hjemme hos deg – . Webinar

Andre kurs