Laster Arrangementer

DEL&LÆR med FutureBuilt: Frokostwebinar om grønn mobilitet - Fullført.

11. januar lanseres FutureBuilt ZERO-T kriteriene på årets første DEL&LÆR. Dagen starter med frokostwebinar om FutureBuilt Zero T- metoden og noen forbilledlige forbilder på grønn mobilitet i praksis. Etter lanseringen blir det samtale for FutureBuilt-prosjektene med FutureBuilt ZERO-T-ekspertene.

FutureBuilt ZERO staker ut kursen mot nullutslipp ved å sette opp raskt minkende karbonbudsjetter for byggeprosjekter i tråd med Paris-avtalen og Norges klimaforpliktelser. I disse kriteriene adresseres materialer, byggeprosess og energibruk over bygningers livsløp. FutureBuilt ZERO-T tar i tillegg for seg transport til og fra bygget eller bydelen over prosjektets levetid. Kriteriene omfatter både konkrete tiltakskrav som er harmonisert med kommende BREEAM-NOR 3.0 og utslippsbudsjetter for utbyggingsprosjekter som synliggjør hva som må til av utslippsreduksjoner fra transport – år for år – fram mot 2050.

Du før høre om et knippe prosjekter hvor det er jobbet med grønn mobilitet på flere vis – fra overordnede planer i 1:10000 til nudging, deling og medvirkning i 1:1.

En tidligversjon av FutureBuilt ZERO-T er allerede tilgjengelig på futurebuilt.no. Denne vil bli oppdatert i en versjon 2.0.

Klikk her for å komme til FutureBuilt sine sider for påmelding.

Program:

Grønn mobilitet i FutureBuilt
Stein Stoknes, FutureBuilt

Crash-kurs i FutureBuilt ZERO-T-metoden
Mie Fuglseth, Asplan Viak og Rolf Hagen, Context

Grønne reisevaner. Fra mobilitetsplan til endrede vaner
ved Olav Fosli, Civitas

Hvordan gjøre gange og sykkel til et naturlig førstevalg. OBOS´ strategi for grønn mobilitet på Fornebu
Tor Evert Lindeland, OBOS

Miljøboligene Fyrstikkbakken 14 – også gode på mobilitet?
Sachiko Holmsen, Birk & Co AS

Takk for i dag. Deltagere i FutureBuilt-prosjekt inviteres videre til DEL&LÆR – samtale med ekspertene om grønn mobilitet og FutureBuilt ZERO-T.

Praktisk informasjon:

Frokostwebinaret er åpent for alle. Arrangementet er gratis, men krever påmelding via FutureBuilt sine nettsider her.

I etterkant av frokostwebinaret arrangeres DEL&LÆR for alle som er involvert i et FutureBuilt-prosjekt, hvor det blir samtale med ekspertene om FutureBuilt ZERO-T og grønn mobilitet. Samtalen med ekspertene i etterkant vil kun være for deltagere som er involvert i et FutureBuilt-prosjekt egen invitasjon.

Dato & tid

Online
11. januar 8:30 – 10:15

Fotograf forsidefoto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Steder
Online – . Webinar