Laster Arrangementer

Byggnæringens klimakonferanse - Fullført.

Hvilke klimakrav vil bygge- og anleggsnæringen møte i tiden som kommer? Hvordan påvirker beslutninger i EU, hos myndighetene her hjemme eller blant store, offentlige bestillere hvordan næringen skal levere?Og ikke minst: Hva kan vi vente av bankene?

Byggenæringens klimakonferanse skal gi oversikt over de viktigste nyhetene bygge- og anleggsnæringen må forholde seg til. Konferansen skal også visekonkrete løsninger for å levere på klimakravene, dele «best practice» og erfaringer. Byggenæringens klimakonferanse er arenaen for praktikeren, enten du er byggherre eller leverandør.

Klikk her for å komme til EBA sin nettside med priser, program og påmeldingslink

Dato & tid

Rådhuset
23. november 09:00 – 16:00

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Rådhuset – .